Lima utveckling AB (LUAB) har beslutat att införa ett ekonomiskt stöd till nya företagare inom Lima. Stödet är tänkt att användas för att köpa administrativa tjänster i samband med nystart av företag.

Stöd kan även sökas av redan startade företag i samband med utökning av verksamhet.

För ytterligare information, kontakta Mats Strömgren, Lima Besparingsskog.
Telefon 0280-55080, email: besparingsskog.lima@telia.com.

Blanketter

Blankett för nystart av företag        starta_eget.doc

Blankett för utökning av verksamhet   utoekad_verksamhet.doc

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer