Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter

Ordinarie styrelseledamöte

Mandatperiod

Per-Arne Oscarsson, ordförande 2014-2017
Hans Andersson, vice ordförande  2016-2019
Mats Renheim 2014-2017
Per Limberg 2016-2019
Mats Larsson 2014-2017
Johnny Thuresson 2014-2017
Bengt Halvarsson 2016-2019
   

Styrelsesuppleanter

Mandatperiod

Peter Bois 2016-2019
Roger Olsson 2014-2017

 

Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandattiden är fyra år.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer